هیدرافیشیال 7 کاره آنالیز دار نیوفیس

قیمت اصلی 24.982.000 تومان بود.قیمت فعلی 21.982.000 تومان است.

دستگاه آکوافیشیال ۱۲ بازو

قیمت اصلی 19.482.000 تومان بود.قیمت فعلی 16.482.000 تومان است.

هیدروفیشیال 8 کاره همراه با آر اف مزوگان

قیمت اصلی 20.982.000 تومان بود.قیمت فعلی 19.482.000 تومان است.

دستگاه بابل فیشیال ۶ کاره ( حباب حرارتی پلاسما )

قیمت اصلی 14.982.000 تومان بود.قیمت فعلی 14.172.000 تومان است.

دستگاه هیدروفیشیال 7 کاره بابل اکسیژن

قیمت اصلی 21.482.000 تومان بود.قیمت فعلی 20.482.000 تومان است.

دستگاه آکوافیشیال 8 کاره موتور سنگین 2022

قیمت اصلی 12.482.000 تومان بود.قیمت فعلی 10.481.000 تومان است.

دستگاه فیشیال بلو رز ۶ هندپیس

قیمت اصلی 12.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 8.750.000 تومان است.